Wtorek, 16 Kwietnia 2024  Imieniny: Kseni, Cecylii, Bernardety

Uwaga Przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych

Urząd Miejski w Kaletach przypomina o wynikającym z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi obowiązku złożenia oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim oraz uiszczenia I raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Termin złożenia oświadczenia i płatności upływa z dniem 31 stycznia br.

Płatności należy dokonywać przelewem na konto bankowe: PKO Bank Polski Spółka 22 1020 2313 0000 3502 0518 3027