Poniedziałek, 29 Listopada 2021  Imieniny: Blazeja, Saturnina

Umowa na wykonanie projektu modernizacji kolejowej magistrali węglowej na jej kaletańskim odcinku podpisana15-09-2021 10:36:24

W 2017 i 2018 r. informowaliśmy o planowanych inwestycjach na terenie miasta Kalety związanych z remontem linii kolejowej nr 131 (Chorzów Batory – Tczew) zwaną popularnie magistralą węglową. Remont najdłuższej linii kolejowej zarządzanej przez PKP PLK (prawie 500 km długości) i jednej z najważniejszych linii kolejowych w Polsce należącej do europejskiego korytarza transportowego CE- 65, jest bardzo potrzebny, by przyspieszyć ruch pasażerski, transport towarów oraz poprawić bezpieczeństwo ruchu kolejowego.

Zadanie zostało podzielone na kilka odcinków. Najbardziej nas interesujący, to odcinek Nakło Śląskie (km 29.000) – Kalina (km. 66.800) - tzw LOT-B. Przeprowadzone postępowanie przetargowe na wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych w zakresie nawierzchni i podtorza, sterowania ruchem, sieci trakcyjnej, elektroenergetyki, telekomunikacji, obiektów inżynieryjnych, przejść, peronów nie zostało jednak rozstrzygnięte.

W dniu 14 września br. Burmistrz Miasta Kalety Klaudiusz Kandzia wziął udział w spotkaniu które odbyło się w siedzibie PKP PLK w Tarnowskich Górach. Podczas tego spotkania przedstawiciel PKP poinformował włodarzy gmin przez które przebiega magistrala kolejowa o fakcie podpisania umowy z firmą wyłonioną w przetargu na wykonanie projektu modernizacji kolejowej magistrali węglowej. Przedmiotem umowy na terenie naszego miasta jest niniejszy zakres prac projektowych:

• budowa nowego wiaduktu drogowego (w przypadku braku możliwości budowa tunelu w ciągu ul. 1 Maja);

• rozbiórka kładki dla pieszych w stacji;

• budowa nowego przejścia podziemnego w stacji;

• remont peronów z dostosowaniem do osób niepełnosprawnych i osób o ograniczonej możliwości poruszania się.

Na zaprojektowanie powyższego, termin zawarty w umowie wynosi 26 miesięcy. W ww. spotkaniu wzięli udział Burmistrz Miasta Kalety Klaudiusz Kandzia, Burmistrz Miasteczka Śląskiego Michał Skrzydło, Wójt Boronowa Krzysztof Bełkot, Wójt Herb Iwona Burek oraz dyrektor PKP PLK Tarnowskie Góry Wojciech Kwiatkowski.

 

fotografia przedstawia Burmistrza Miasta Kalety Klaudiusza Kandzia, Burmistrza Miasteczka Śląskiego Michał Skrzydło, Wójta Boronowa Krzysztofa Bełkota, Wójta Herb Iwonę Burek oraz dyrektor PKP PLK Tarnowskie Góry Wojciech Kwiatkowski