Poniedziałek, 29 Listopada 2021  Imieniny: Blazeja, Saturnina

Uczniowie z Kalet laureatami ogólnopolskiego konkursu plastycznego „Do czego MORZE służyć może?”22-12-2016 08:31:41

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej informuje, że dobiegł końca ogólnopolski konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży „Do czego MORZE służyć może?”. Wpłynęło 4812 prac plastycznych z całej Polski. 21 listopada 2016 r. Komisja Konkursowa dokonała przeglądu nadesłanych prac, przyznając nagrody i wyróżnienia w poszczególnych grupach wiekowych. Jury wnikliwie oceniło prace plastyczne, biorąc pod uwagę zgodność pracy z tematem konkursu, pomysłowość, estetykę oraz samodzielność wykonania. Oceniający przyznali trzy główne miejsca w czterech kategoriach wiekowych i wyróżnienia. Wszystkie nagrodzone i wyróżnione osoby otrzymają nagrody rzeczowe i pamiątkowe dyplomy.

Wśród wyróżnionych uczniów są:
Kamil Kwoka - Publiczna Szkoła Podstawowa, Kalety
Franciszek Sołtysik - Publiczna Szkoła Podstawowa, Kalety

GRATULUJEMY! Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu, ich rodzicom, opiekunom i nauczycielom za pełną zaangażowania pracę artystyczną z wychowankami. Gratulujmy młodym artystom sukcesu osiągniętego w ogólnopolskim konkursie.