Wtorek, 16 Kwietnia 2024  Imieniny: Kseni, Cecylii, Bernardety

UWAGA Przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych

Urząd Miejski w Kaletach przypomina o wynikającym z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi obowiązku złożenia oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim oraz uiszczenia I raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Termin złożenia oświadczenia i płatności upływa z dniem 31 stycznia br. Płatności należy dokonywać przelewem na konto bankowe: PKO Bank Polski Spółka 22 1020 2313 0000 3502 0518 3027
Zasady tych opłat (ich wysokość, terminy płatności, skutki niedotrzymania terminu itp.) są regulowane ustawowo, a Urząd Miejski w Kaletach nie ma na to wpływu. Wskutek decyzji władz centralnych nawet w ostatniej chwili mogą zostać wprowadzone zmiany w przepisach dotyczących opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, dlatego prosimy śledzić informacje na ten temat. Jeżeli takie zmiany zostaną wprowadzone, informacja ta znajdzie się na stronie internetowej kalety.pl.