Czwartek, 29 Września 2022  Imieniny: Michala, Gabriela, Rafala

UWAGA! Termin rekrutacji do przedszkoli przedłużony

Infromujemy, że przedłużony został termin rekrutacji do przedszkoli miejskich w Kaletach i Kaletach Miotku. Rodzice dzieci są zobowiązani wypełnić wniosek zgodnie z regulaminem rekrutacji. Wniosek o przyjęcie do publicznego przedszkola można znaleźć na stronie www.kalety.pl, na stronie placówki przedszkolnej oraz do pobrania w Urzędzie Miejskim (na parterze).Termin składania wniosków zostaje przedłużony do 30 kwietnia br. Wnioski można składać w zaklejonej kopercie do urny na parterze Urzędu Miejskiego lub pocztą elektroniczną na adresy e-mail placówek przedszkolnych (podpisane skany). Jeżeli rodzice nie dostarczą podpisanego dokumentu, wówczas dziecko nie bierze udziału w procesie rekrutacji. Obowiązujące przepisy prawa wymagają złożenia we wniosku oświadczeń rodziców. Każde Oświadczenie musi być potwierdzone podpisem obydwu rodziców lub prawnych opiekunów. Dnia 15 maja 2020 r. nastąpi publikacja list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przedszkola. Następnie do dnia 29 maja 2020 r. do godziny 15.00 rodzice będą mogli potwierdzić wolę uczestnictwa dziecka do przedszkola. Ostateczna lista dzieci przyjętych do placówek zostanie ogłoszona dnia 30 maja 2020 r.