Czwartek, 29 Września 2022  Imieniny: Michala, Gabriela, Rafala

Trwa budowa kanalizacji sanitarnej w Kaletach Miotku

Warunki atmosferyczne pozwalają na realizację powyższego przedsięwzięcia inwestycyjnego. Obecnie roboty prowadzone są w ul. Brackiej (rurociąg tłoczny i podciśnieniowy), ciąg dalszy prac w ul. Cichej (kanalizacja podciśnieniowa i grawitacyjna) oraz kanały boczne do poszczególnych posesji - grawitacyjne w ul. Jana. W roku 2017 w ramach budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kalety - Etap I Miotek wykonano kanalizację:

- w ul. Wiosennej (kanalizacja podciśnieniowa i grawitacyjna),

- Jana – główny kanał podciśnieniowy,

- ul. Ustronna – boczna - kanał podciśnieniowy,

-kanały boczne do poszczególnych posesji znajdujących się przy ul. 30 lecia,

- ul. Klonową,

- ul. Miła

- część ulicy Cichej

- część ulicy Spacerowej

- część kanałów bocznych w ul. Paderewskiego

- rurociągi tłoczne biegnące w terenie Nadleśnictwa