Niedziela, 21 Kwietnia 2024  Imieniny: Anzelma, Bartosza, Feliksa

Sukces grupowego przetargu. Umowa ramowa na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych podpisana

W związku z rozstrzygnięciem przetargu przez grupę zakupową, w skład której m.in. wchodzi Miasto Kalety, w dniu wczorajszym w Urzędzie Gminy w Koszęcinie – siedzibie lidera porozumienia, podpisana została umowa ramowa z firmą Prywatny Zakład Oczyszczania Miasta Waldemar Strach. Z ramienia Miasta Kalety umowę podpisał zastępca burmistrza Dariusz Szewczyk. Przedmiotem umowy jest świadczenie usługi odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, powstałych na terenie siedmiu gmin. Umowa została zawarta na okres 36 miesięcy, a jej obowiązywanie nastąpi od dnia 1 stycznia 2016 r. Cena jednostkowa za: - odbiór i zagospodarowanie 1 t odpadów zmieszanych wynosi 339 zł brutto, - odbiór i zagospodarowanie 1 t odpadów segregowanych wynosi 79 zł brutto. Przypomnijmy, że w umowie, która obowiązywała w ubiegłych dwóch latach stawki kształtowały się następująco: - odbiór i zagospodarowanie 1 t odpadów zmieszanych wynosi 348 zł brutto, - odbiór i zagospodarowanie 1 t odpadów segregowanych wynosi 122 zł brutto. Z perspektywy czasu, porównując nowe stawki, uznać należy, że porozumienie 7 gmin na przystąpienie do wspólnego przetargu było znakomitą decyzją. W większości gmin obecnie przeprowadzane przetargi doprowadziły do uzyskania wyższych cen za odbiór odpadów, w naszym przypadku udało się ceny obniżyć.