Niedziela, 14 Sierpnia 2022  Imieniny: Alfreda, Euzebiusza, Maksymiliana

Sprawozdanie z XXXI sesji Rady Miejskiej w Kaletach

W dniu 5 października 2017 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kaletach odbyła się zwołana w trybie nadzwyczajnym, XXXI sesja Rady Miejskiej w Kaletach, której przewodniczył Eugeniusz Ptak - przewodniczący Rady Miejskiej. W związku z udziałem w sesji 15 radnych, obrady były prawomocne.

W trakcie obrad radni podjęli następujące uchwały

Nr 230/XXXI/2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tarnogórskiemu na dofinansowanie zadań z zakresu promocji zdrowia.

Nr 231/XXXI/2017 w sprawie zmian budżetu Miasta Kalety na 2017 rok.

Nr 232/XXXI/2017 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2029.

Nr 233/XXXI/2017 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

Małgorzata Mazur