Czwartek, 29 Września 2022  Imieniny: Michala, Gabriela, Rafala

Sprawozdanie z XXXIII sesji Rady Miejskiej w Kaletach

W dniu 21 lutego 2022 r. w sali Miejskiego Domu Kultury w Kaletach odbyła się, zwołana w trybie nadzwyczajnym, XXXIII sesja Rady Miejskiej w Kaletach, przewodniczyła jej Janina Perz - przewodnicząca Rady Miejskiej. W obradach udział wzięło 13 radnych, co przy 15 osobowym składzie Rady Miejskiej upoważnia Radę do podejmowania prawomocnych uchwał. W trakcie sesji radni podjęli następujące uchwały:

- Nr 273/XXXIII/2022 w sprawie zmian budżetu Miasta Kalety na 2022 rok.

- Nr 274/XXXIII/2022 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2029.

- Nr 275/XXXIII/2022 w sprawie przyjęcia "Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Kalety na lata 2021-2025 z perspektywą na lata 2026-2030".

Małgorzata Mazur

 

widok sali widowiskowej MDK Kalety podczas sesji Rady Miejskiej w Kaletach