Czwartek, 29 Września 2022  Imieniny: Michala, Gabriela, Rafala

Sprawozdanie z XXVI sesji Rady Miejskiej w Kaletach

27 kwietnia 2017 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kaletach odbyła się zwołana w trybie nadzwyczajnym, XXVI sesja Rady Miejskiej w Kaletach, której przewodniczył Eugeniusz Ptak - przewodniczący Rady Miejskiej. W związku z udziałem w sesji 14 radnych, obrady były prawomocne.

Na wstępie burmistrz Klaudiusz Kandzia wraz z przewodniczącym Eugeniuszem Ptakiem wręczyli nagrody laureatom Konkursu Wiedzy o Języku Polskim:

- w kategorii gimnazjalistów, za:
I miejsce Łukaszowi Pietrek z Gimnazjum Nr 1 w Koszęcinie
II miejsce Wiktorowi Małysa z Gimnazjum nr 1 w Lublińcu
III miejsce Marii Kozak z Gimnazjum w Kaletach Miotku

- w kategorii szkół ponadgimnazjalnych, za:
I miejsce Patrycji Czornik z LO w Psarach
III miejsce Tymoteuszowi Machoń z LO w Psarach
 

 

Następnie radni podjęli uchwały:
Nr 198/XXVI/2017 w sprawie zmian budżetu Miasta Kalety na 2017 rok.
Nr 199/XXVI/2017 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2029.
Nr 200/XXVI/2017 w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Miasta Kalety.
Nr 201/XXVI/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Miasto Kalety oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

W trakcie obrad przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Ryszard Sendel przedstawił wyniki kontroli zimowego utrzymania dróg w granicach administracyjnych miasta Kalety w okresie zimowym 2016/2017.

 

Małgorzata Mazur