Wtorek, 29 Listopada 2022  Imieniny: Blazeja, Saturnina

Sprawozdanie z XXVII sesji Rady Miejskiej w Kaletach

W czwartek 25 maja 2017 r. w Urzędzie Miejskim w Kaletach odbyła się XXVII sesja Rady Miejskiej w Kaletach, której przewodniczyli: Eugeniusz Ptak – Przewodniczący Rady Miejskiej wraz z wiceprzewodniczącą Janiną Perz. W obradach udział wzięło 14 radnych, co przy 15 osobowym składzie Rady Miejskiej upoważnia Radę do podejmowania prawomocnych uchwał.

Po sprawozdaniach przewodniczącego Rady Miejskiej oraz burmistrza z okresu międzysesyjnego radni podjęli następujące uchwały:

Nr 202/XXVII/2017 w sprawie zmian budżetu Miasta Kalety na 2017 rok.

Nr 203/XXVII/2017 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2029.

Nr 204/XXVII/2017  w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiego Domu Kultury w Kaletach za 2016 rok.

Nr 205/XXVII/2017 w sprawie przyjęcia programu „Kalety przyjazne Seniorom”.

Nr 206/XXVII/2017 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego.

Nr 207/XXVII/2017 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kalety Zachód”.

Nr 208/XXVII/2017 w sprawie dotacji do budżetu miasta dla niepublicznych placówek oświatowych.

W punkcie interpelacje i zapytania radnych zgłaszano bieżące sprawy.