Niedziela, 28 Listopada 2021  Imieniny: Leslawa, Zdzislawa, Stefana

Sprawozdanie z XXIV sesji Rady Miejskiej w Kaletach03-03-2021 10:57:33

We wtorek 2 marca 2021 r. odbyła się XXIV sesja Rady Miejskiej w Kaletach, sesja została zwołana na wniosek burmistrza w trybie nadzwyczajnym (zdalnym). Przewodniczyła jej Janina Perz – przewodnicząca Rady Miejskiej. W obradach udział wzięło 15 radnych, co przy 15 osobowym składzie Rady Miejskiej upoważnia Radę do podejmowania prawomocnych uchwał.

W trakcie obrad radni podjęli uchwały:

Nr 202/XXIV/2021 w sprawie zmian budżetu Miasta Kalety na 2021 rok.

Nr 203/XXIV/2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2029.

Nr 204/XXIV/2021 w sprawie przystąpienia Gminy Kalety do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2021 realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Nr 205/XXIV/2021 w sprawie wyznaczenia aglomeracji Kalety.

Nr 206/XXIV/2021 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Kalety w 2021 roku.

 

Małgorzata Mazur

 

widok sali posiedzeń w trakcie obrad sesji Rady Miejskij