Wtorek, 29 Listopada 2022  Imieniny: Blazeja, Saturnina

Sprawozdanie z XVI sesji Rady Miejskiej w Kaletach

27 kwietnia 2020 r. odbyła się XVI sesja Rady Miejskiej w Kaletach, która po raz pierwszy w historii kaletańskiego samorządu odbyła się w sposób zdalny. Posiedzenie w takiej formule mogło się odbyć w związku z panującym w naszym kraju stanem epidemii. Możliwość przeprowadzenia obrad w takim trybie wprowadziła nowelizacja tarczy antykryzysowej przyjętej przez rząd. Na sali posiedzeń obecni byli przewodnicząca rady, burmistrz oraz skarbnik. Pozostali radni brali udział za pośrednictwem łącza internetowego z wykorzystaniem specjalnej aplikacji do komunikowania się na odległość i zdalnego prowadzenia obrad posiedzenia.pl. W sesji uczestniczyło łącznie 15 radnych co stanowiło qworum, pozwalające na podejmowanie przez radę prawomocnych uchwał.

 

widok sali posiedzeń UM Kalety podczas zdalnej sesji

 

widok sali posiedzeń UM Kalety podczas zdalnej sesji

 

widok sali posiedzeń UM Kalety podczas zdalnej sesji

 

W kolejnych punktach porządku obrad podjęto następujące uchwały:

Nr 133/XVI/2020 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tarnogórskiemu na realizację zadania "Zakup nowego ambulansu dla WSP S.A. im. dr B. Hagera w Tarnowskich Górach".

Nr 134/XVI/2020 w sprawie zmian budżetu Miasta Kalety na 2020 rok.

Nr 135/XVI/2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2029.

Nr 136/XVI/2020 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu lokalu użytkowego stanowiącego własność gminy Kalety na okres 3 lat.

Nr 137/XVI/2020 w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości.

Nr 138/XVI/2020 w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości.

Nr 139/XVI/2020 w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Miasta Kalety".

W wolnych wnioskach radni Ryszard Sendel i Krzysztof Rogocz wyrazili swoją opinię na temat przygotowanego pakietu rozwiązań na czas epidemii dla osób prowadzących działalność gospodarczą.