Sobota, 30 Września 2023  Imieniny: Wery, Honoriusza, Hieronima

Sprawozdanie z XLI sesji Rady Miejskiej w Kaletach

W czwartek, 6 września 2018 r., w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kaletach odbyła się XLI sesja Rady Miejskiej w Kaletach, której przewodniczył Eugeniusz Ptak – Przewodniczący Rady Miejskiej. W obradach udział wzięło 14 radnych, co przy 15 osobowym składzie Rady Miejskiej upoważnia Radę do podejmowania prawomocnych uchwał.
Po przekazaniu sprawozdań przewodniczącego Rady Miejskiej oraz burmistrza z okresu międzysesyjnego radni podjęli uchwały:
Nr 307/XLI/2018 w sprawie skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach na zarządzenie zastępcze Wojewody Śląskiego w sprawie zmiany nazwy ulicy 30-lecia w Kaletach.
Nr 308/XLI/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
Nr 309/XLI/2018 w sprawie dostosowania opisu granic stałych obwodów głosowania do stanu faktycznego.
Nr 310/XLI/2018 w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych do stanu faktycznego.
Nr 311/XLI/2018 w sprawie zmiany uchwały nr 189/XXV/2017 z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce w Kaletach.
Nr 312/XLI/2018 w sprawie udzielenia pomocy Powiatowi Tarnogórskiemu na realizację zadania: „Przebudowa mostu w ciągu drogi 2352S w miejscowości Kalety w ciągu ul. Drozdka”.
Nr 313/XLI/2018 w sprawie zmian budżetu Miasta Kalety na 2018 r. Nr 314/XLI/2018 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2029.
W punkcie interpelacje i zapytania radnych zgłaszano bieżące sprawy.