Środa, 01 Lutego 2023  Imieniny: Brygidy, Ignacego, Seweryna

Sprawozdanie z XLII sesji Rady Miejskiej w Kaletach

W dniu 20 stycznia 2023 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kaletach odbyła się, zwołana w trybie nadzwyczajnym, XLII sesja Rady Miejskiej w Kaletach, przewodniczyła jej Janina Perz - przewodnicząca Rady Miejskiej. W obradach udział wzięło 14 radnych, co przy 15 osobowym składzie Rady Miejskiej upoważnia Radę do podejmowania prawomocnych uchwał. W trakcie sesji radni podjęli następujące uchwały:

- Nr 362/XLII/2023 w sprawie uchylenia uchwały

- Nr 251/XXX/2021 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 25 listopada 2021 r.

- Nr 363/XLII/2023 w sprawie zmian budżetu Miasta Kalety na 2023 rok.

- Nr 364/XLII/2023 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2029.

- Nr 365/XLII/2023 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

- Nr 366/XLII/2023 zmieniająca uchwałę Nr 29/III/2019 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 24 stycznia 2019 r.

- Nr 367/XLII/2023 w sprawie rozpatrzenia skargi.

Małgorzata Mazur