Środa, 08 Grudnia 2021  Imieniny: Marii, Światozara, Makarego

Sprawozdanie z V sesji Rady Miejskiej w Kaletach01-03-2019 10:00:55

W czwartek 28 lutego 2019 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kaletach odbyła się, zwołana w trybie nadzwyczajnym, V sesja Rady Miejskiej w Kaletach, przewodniczyła jej Janina Perz - przewodnicząca Rady Miejskiej. W obradach udział wzięło 14 radnych, co przy 15 osobowym składzie Rady Miejskiej upoważnia Radę do podejmowania prawomocnych uchwał.
W trakcie sesji radni podjęli następujące uchwały
Nr 38/V/2019 w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Nr 39/V/2019 w sprawie zmian budżetu Miasta Kalety na 2019 rok.
Nr 40/V/2019 w zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2029.

Małgorzata Mazur