Sobota, 28 Maja 2022  Imieniny: Jaromira, Justa, Justyny

Sprawozdanie z IX sesji Rady Miejskiej w Kaletach

IX sesja Rady Miejskiej w Kaletach W piątek 5 lipca 2019 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kaletach odbyła się, zwołana w trybie nadzwyczajnym, IX sesja Rady Miejskiej w Kaletach, przewodniczyła jej Janina Perz - przewodnicząca Rady Miejskiej. W obradach udział wzięło 14 radnych, co przy 15 osobowym składzie Rady Miejskiej upoważnia Radę do podejmowania prawomocnych uchwał.

W trakcie sesji radni podjęli następujące uchwały

Nr 74/IX/2019 w sprawie zmian budżetu Miasta Kalety na 2019 rok.

Nr 75/IX/2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2029.

Nr 76/IX/2019 w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników.

Małgorzata Mazur