Czwartek, 18 Lipca 2024  Imieniny: Erwina, Kamila, Szymona

Sprawozdanie z IV sesji Rady Miejskiej w Kaletach

Sprawozdanie z IV sesji Rady Miejskiej w Kaletach We wtorek 9 lipca br. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kaletach odbyła się IV sesja Rady Miejskiej w Kaletach, której przewodniczyła Janina Perz – przewodnicząca Rady Miejskiej. W obradach udział wzięło 14 radnych, co przy 15 osobowym składzie Rady Miejskiej upoważnia Radę do podejmowania prawomocnych uchwał.

Po przekazaniu do protokołu sprawozdań przewodniczącej Rady Miejskiej oraz burmistrza z okresu międzysesyjnego radni podjęli następujące uchwały:
Nr 23/IV/2024 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Nr 24/IV/2024 w sprawie zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku z kompostowaniem bioodpadów.
Nr 25/IV/2024 w sprawie zmiany uchwały Nr 462/LII/2024 Rady miejskiej w Kaletach z dnia 18 stycznia 2024 r. w sprawie przyznania w roku 2024 dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Franciszka z Asyżu w Kaletach-Miotku.
Nr 26/IV/2024 w sprawie zmian budżetu Miasta Kalety na 2024 rok. Nr 27/IV/2024 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2039.

W punkcie wolne głosy i wnioski, dodatkowe informacje zgłaszano bieżące sprawy.

IV sesja RM