Wtorek, 29 Listopada 2022  Imieniny: Blazeja, Saturnina

STOP PRZEMOCY!

Przeżywamy obecnie trudny dla nas wszystkich czas, mierząc się ze skutkami epidemii wywołanej rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19. W tym niełatwym dla całego społeczeństwa czasie, należy zwrócić uwagę na szczególną grupę, jaką są osoby doznające przemocy w rodzinie. Zapewnienie w tym czasie sprawnego funkcjonowania instytucji i organizacji samorządowych, może być szczególnie utrudnione. Taki stan wymusza zmianę sposobu i form udzielania pomocy, czego wymaga zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego zarówno osób i rodzin doświadczających przemocy, a także osób realizujących zadania w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19. W celu realizacji powyższych działań, szczególnie ważna jest obecnie możliwość wykorzystania zdalnych kanałów komunikacji np. rozmów telefonicznych czy korespondencji mailowej.

Wsparcia i niezbędnych informacji osobom doświadczających przemocy w rodzinie można uzyskać dzwoniąc na numery telefonów:

22 828 11 12 telefon Zaufania dla Ofiar i Sprawców Przemocy Seksualnej,

801 120 002 Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia",

116 111 telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży

34 352 76 43 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaletach

32 796 09 13 Komisariat Policji w Kaletach

997, 112 telefony alarmowe

 

Renata Czudaj

Kierownik MOPS w Kaletach