Wtorek, 29 Listopada 2022  Imieniny: Blazeja, Saturnina

Ruszyły przygotowania do kolejnego grupowego zakupu energii elektrycznej na rok 2018 r.

W dniu 22 maja 2017 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kaletach odbyło się zebranie GZEK. Podczas zebrania zapadła decyzja o wyborze lidera grupy zakupowej. Zebrani Wójtowie i Burmistrzowie ponownie wybrali Gminę Kalety. W roku bieżącym do Grupy Zakupowej dołączyła gmina Przyrów, tym samym obecnie grupa liczy 18 gmin z powiatów: tarnogórskiego, oleskiego, lublinieckiego, częstochowskiego i strzeleckiego. Efekt ekonomiczny jaki Miasto Kalety osiąga w obszarze oświetlenia przestrzeni publicznej na przestrzeni ostatnich 5 lat wynosi 382 449,47 zł, natomiast w roku 2017 r. oszczędności wyniosą 88 246,65 zł. Podobnie w obszarze obiektów gmin oszczędności za ostatnie 5 lat wynoszą 334 219,01 zł, natomiast w roku 2017 wyniosą 77 673,85zł. Oszczędności ogółem wyniosą za ostatnie pięć lat 716 668,48 zł, natomiast za rok 2017 wyniosą 165 920,50 zł.