Wtorek, 16 Kwietnia 2024  Imieniny: Kseni, Cecylii, Bernardety

Nabór na wymianę źródła ciepła - kotły na biomasę typu pellet oraz gaz typu propan-butan

Miasto Kalety ogłasza nabór wniosków do udziału w projekcie pn. “Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę źródła ciepła w budynkach jednorodzinnych w mieście Kalety - Leśnym Zakątku Śląska”. Wypełnione wnioski wraz z oświadczeniem współwłaścicieli nieruchomości – jeśli dotyczy, należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Kaletach (II piętro, pok. 22) w terminie od 19.02.2018 r. do dnia 19.03.2018 r.

Przed złożeniem WNIOSKU prosimy o szczegółowe zapoznanie się z regulaminem.

UWAGA! w razie nieuzyskania dofinansowania przez Miasto Kalety mieszkaniec ponosi koszty audytu, który jest niezbędnym dokumentem w celu złożenia wniosku o dofinansowanie. Szacunkowy koszt opracowania ok. 500 zł. Jeżeli podczas realizacji koszt inwestycji ulegnie zwiększeniu, nadwyżkę pokrywa uczestnik projektu.

Realizacja powyższego zadania uzależniona jest od pozytywnej oceny wniosku o dotację oraz pozyskania przez Miasto Kalety dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020. 

REGULAMIN – pobierz

WNIOSEK – pobierz

OŚWIADCZENIE WSPÓŁWŁAŚCICELA – pobierz

 

 

Wariant

 

 

Zakres
modernizacji

 

Przyjęte max. koszty kwalifikowane jednostkowe brutto (zł.)

 

Źródła finansowania

 

VAT od przyznanej dotacji – koszt uczestnika projektu

Środki własne mieszkańca

Dotacja
(95% UE
5% Gmina)

%

%

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

1

Dostawa i montaż nowego źródła ciepła – kocioł na pellet – wraz
z niezbędnym dostosowaniem instalacji co do współdziałania
z kotłem

 

 

18.000,00 zł.

 

 

40%

 

 

7.200,00 zł.

 

 

60%

 

Max.

10.800,00 zł.

 

865,00 zł

w przypadku konieczności odprowadzenia do Urzędu Skarbowego VAT od przyznanej dotacji

 

 

2

Dostawa i montaż nowego źródła ciepła – kocioł na gaz propan butan – wraz
z niezbędnym dostosowaniem instalacji co do współdziałania 
z kotłem

 

 

24.000,00 zł.

 

 

40%

 

 

9.600 zł.

 

 

60%

 

Max.

14.400,00 zł.

 

1.152,00 zł

w przypadku konieczności odprowadzenia do Urzędu Skarbowego VAT od przyznanej dotacji