Wtorek, 16 Kwietnia 2024  Imieniny: Kseni, Cecylii, Bernardety

Remonty infrastruktury powiatowej w mieście Kalety

Wraz z końcem okresu zimowego rozpoczynają się remonty na obiektach będących w zarządzie powiatu tarnogórskiego, zlokalizowanych w mieście Kalety. W pierwszej kolejności zostanie wykonany remont dwóch mostów. Już od kilku dni trwają prace na dwóch obiektach mostowych: przy ul. 1 Maja (droga powiatowa nr 3311S) i ul. Ofiar Katynia (droga powiatowa nr 2335S). Inwestorem zlecającym roboty, jest Zarząd Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach. Koszt remontu obu mostów to ok. 200 tys. złotych. Zakres prac jest bardzo duży, pozwoli na gruntowną renowację obiektów. Wykonane zostanie m.in. czyszczenie, konserwacja i malowanie skorodowanych elementów metalowych tj. barierek i poręczy. Czyszczenie i uzupełnienie ubytków w elementach betonowych mostów i zbrojenia. Wykonane zostaną prace przy przepustach oraz w bezpośrednim otoczeniu mostów tj. naprawa przyczółków i skarp udrożnienie rowów. Prace te pozwolą na użytkowanie tych obiektów przez dłuższy, czas bez konieczności dokonywania kolejnych remontów.

 

Eugeniusz Ptak

Radny Rady Powiatu Tarnogórskiego

 

 

MOST W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ – UL. OFIAR KATYNIA

Fotografia obrazująca remont mostu w ciągu ulicy Ofiar Katynia w Zielonej

 

Fotografia obrazująca remont mostu w ciągu ulicy Ofiar Katynia w Zielonej

 

MOST W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ – UL. 1 MAJA

Fotografia obrazująca remont mostu w ciągu ulicy 1 Maja przy osiedlu

 

Fotografia obrazująca remont mostu w ciągu ulicy 1 Maja przy osiedlu