Niedziela, 14 Sierpnia 2022  Imieniny: Alfreda, Euzebiusza, Maksymiliana

Przebudowa drogi gminnej ul. Dębowej w Kaletach

W dniu 06 września 2017 r. odbył się odbiór końcowy robót związanych z wykonaniem: Przebudowy drogi gminnej ul. ul. Dębowej w Kaletach Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo: HUCZ Sp. z o.o. Sp. komandytowa z Boronowa. W odbiorze poza przedstawicielami Urzędu Miejskiego w Kaletach, na czele z Panem Burmistrzem, uczestniczyli przedstawiciele Lasów Państwowych Nadleśnictwa Świerklaniec pod przewodnictwem Pana Nadleśniczego Włodzimierza Błaszczyk, Wykonawca robót i inspektor nadzoru inwestorskiego. W tym roku przebudowę – remont prowadzono od końca ul. Brzechwy do wysokości 2. śluzy na rzece Mała Panew. Do dokończenia w kolejnym etapie dla ul. Dębowej pozostał odcinek ok. 550 mb. Koszt tegorocznego etapu robót brutto wraz z dokumentacją projektową i nadzorem inwestorskim wynosi 551.400 zł, w tym 200.000 zł współudział Nadleśnictwa Świerklaniec.
 

Ulica Dębowa w Kaletach przed przebudową


 

Ulica Dębowa w Kaletach po przebudowie