Sobota, 30 Września 2023  Imieniny: Wery, Honoriusza, Hieronima

Projekt montażu pomp ciepła w budynkach jednorodzinnych dla mieszkańców Kalet

W związku z możliwością aplikowania przez Miasto Kalety o dotację z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, zwracamy się do zainteresowanych mieszkańców Miasta Kalety – właścicieli nieruchomości - o zgłaszanie wstępnej chęci uczestnictwa w projekcie polegającym na montażu instalacji pomp ciepła do ogrzewania budynków.
W projekcie mogą wziąć udział właściciele budynków jednorodzinnych poddanych pełnej termomodernizacji (docieplanie ścian zewnętrznych i stropów, wymiana okien, wymiana lub modernizacja systemów grzewczych) oraz w  których  zastosowany został system niskotemperaturowego ogrzewania budynku*.  

Ewentualna realizacja inwestycji wiązać się będzie z koniecznością  wykonania projektu i uzyskania pozwolenia budowlanego. Koszty związane z wykonaniem projektu są kosztami kwalifikowanymi (tj. dofinansowane), jednak rezygnacja z udziału w projekcie po lub w trakcie wydatkowania środków na ww. cele oznaczać będzie konieczność zwrotu ich przez beneficjenta (mieszkańca).  Istnieje możliwość zastosowania pomp ciepła typu powietrznej/woda lub grunt/woda.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o wypełnienie poniższej ankiety i dostarczenie jest w terminie do dnia 31.05.2017 r. do sekretariatu Urzędu Miejskiego w Kaletach pok. 22 (II piętro) – decyduje kolejność zgłoszeń.
Wypełnienie niniejszej ankiety nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem się do udziału w projekcie oraz uzyskaniem dotacji.
Możliwe dofinansowanie: 85% kosztów kwalifikowanych.

Aby oszacować jednostkowy koszt instalacji w pierwszej kolejności przeprowadzone zostaną wstępne audyty. Przybliżony koszt instalacji powietrznej pompy ciepła zaczyna się od 25.000 zł zaś gruntowej od 40.000 zł, w zależności od danego budynku.

Ankieta – pobierz

----------------------------------------------------------

*Ogrzewanie niskotemperaturowe to system ogrzewania charakteryzujący się obniżoną temperaturą czynnika grzewczego w systemach centralnego ogrzewania. Zastosowanie tego sposobu ogrzewania jest bardzo korzystne ze względu na poprawę komfortu cieplnego i jakości powietrza w ogrzewanych pomieszczeniach oraz redukcję negatywnego oddziaływania na środowisko. Ponadto ogrzewanie niskotemperaturowe może współdziałać z kolektorami słonecznymi czy pompami ciepła, co przynosi korzystne efekty ekonomiczne.
 Najczęściej spotykane rodzaje ogrzewania niskotemperaturowego:
- ogrzewania podłogowe,
- ogrzewania ścienne,
- ogrzewania sufitowe,
- płaszczyznowe ogrzewania powietrzne,
- ogrzewania konwekcyjne (o obniżonej temperaturze),
- ogrzewania powietrzne.

Źródło: https://www.ogrzewnictwo.pl