Środa, 08 Grudnia 2021  Imieniny: Marii, Światozara, Makarego

Potrzebny asystent osoby niepełnosprawnej12-02-2016 08:35:13

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaletach zatrudni pracownika na stanowisko asystent osoby niepełnosprawnej . Wymagane kwalifikacje – dyplom w zawodzie i staż pracy - 1 rok. Forma zatrudnienia – umowa zlecenie. Osoba realizować będzie Projekt „Wszyscy razem” w ramach Programu aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym współfinansowanego z EFS. Usługi asystenta osoby niepełnosprawnej polegają na społecznej i zawodowej aktywizacji osoby niepełnosprawnej, umożliwiającej jej aktywne uczestnictwo w życiu społecznym. Dokumenty dot. zatrudnienia można złożyć osobiście w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kaletach - budynek Urzędu Miejskiego w Kaletach – pokój nr 7a , pocztą , pocztą elektroniczną na adres – mopskalety@interia.pl lub faksem pod Nr 34 3578656.

Termin przyjmowanych zgłoszeń – do 19 lutego 2016 r.