Wtorek, 29 Listopada 2022  Imieniny: Blazeja, Saturnina

Podsumowanie z realizacji Programu priorytetowego „Czyste Powietrze” za rok 2021

Punkt konsultacyjny w Urzędzie Miejskim w Kaletach został uruchomiony 1 września 2019 roku. Od tamtej pory mieszkańcy Kalet chętnie korzystali z przewidzianego dofinansowania w ramach programu Priorytetowego Czyste Powietrze. Do końca 2021 roku do WFOŚiGW w Katowicach wpłynęło 288 wniosków złożonych za pośrednictwem punktu konsultacyjnego Czyste Powietrze w Kaletach na łączną kwotę ponad 3,5 mln złotych. Największym zainteresowaniem wśród złożonych wniosków cieszyły się kotły na ekogroszek, na drugim miejscu uplasowały się kotły na pellet, natomiast na trzecim miejscu pośród wszystkich złożonych wniosków były pompy ciepła. Ponadto, oprócz ubiegania się o wsparcie finansowe na wymianę źródła ciepła ponad połowa wnioskodawców zdecydowała się również na poszerzenie zakresu prac związanych z poprawą i zwiększeniem efektywności energetycznej budynku-termomodernizacja.
To jeszcze nie koniec wsparcia przewidzianego w ramach Programu „Czyste Powietrze”. Program ten będzie realizowany do 2029 roku. Od stycznia 2022 r. ruszy nabór wniosków do tzw. najwyższego poziomu dofinansowania (maksymalnie do 90% zwrotu faktycznie poniesionych kosztów). O najwyższy poziom dotacji w wysokości do 69 tys. złotych będą mogły ubiegać się osoby o dochodach: poniżej 900 zł miesięcznie na osobę w gospodarstwie wieloosobowym, a także osoby o miesięcznym dochodzie poniżej 1260 zł, gospodarujące samodzielnie. Do uzyskania podwyższonego dofinansowania niezbędne będzie przedstawienie zaświadczenia o dochodach, wydanego przez gminę.
Dodatkowo, równolegle są realizowane przez WFOŚiGW prace nad drugą fazą wdrażania trzeciej części programu „Czyste Powietrze”, obejmującą m.in. prefinansowanie wydatków, a także pomoc wnioskodawcom w przygotowaniu, realizacji i rozliczeniu inwestycji. Dodatkowo, ponownie przypominamy, że od 1 stycznia 2022 nie ma już możliwości ubiegania się o dofinansowanie na kocioł na ekogroszek. Takie wsparcie było udzielane tylko do końca 2021 roku.
Przypomnijmy, że na podstawie porozumienia zawartego przez Burmistrza Miasta Kalety Klaudiusza Kandzię z Prezesem WFOŚiGW Katowice Tomaszem Bednarkiem, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kaletach funkcjonuje punkt konsultacyjny Programu Czyste Powietrze, gdzie nasi mieszkańcy mogą uzyskać niezbędne informacje, a także pomoc w złożeniu wniosku o dofinansowanie. Punkt konsultacyjny mieści się na I piętrze w biurze nr 11. W związku ze stanem epidemii obecnie kontakt wyłącznie pod nr tel. (34) 352 76 50 lub poprzez pocztę elektroniczną: czystepowietrze@kalety.pl. Serdecznie zapraszamy!