Środa, 07 Grudnia 2022  Imieniny: Marcina, Ambrożego, Teodora

Odpracowanie zaległości czynszowych i opłat za kanalizację i wodę

Mając na celu pomoc mieszkańcom, będącym w trudnej sytuacji materialnej i życiowej został opracowany program ułatwiający spłatę zadłużenia z tytułu użytkowania lokali komunalnych oraz zobowiązań z tytułu kanalizacji i wody. Założeniem tego programu jest przede wszystkim pomoc wyjściu tych osób z pogłębiającego się zadłużenia i w konsekwencji uniknięcia eksmisji do lokalu socjalnego, bądź w przypadku pozostałych zaległości cywilnoprawnych wobec miasta, skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego i do komornika.
Program, dzięki któremu istnieje szansa całkowitego lub częściowego anulowania w/w zadłużenia, wdrożony został w Kaletach 24 kwietnia 2014 roku, co reguluje zarządzenie Burmistrza Miasta Kalety nr 0050.75.2014.
W 2014 r. na podstawie posiadanych dokumentów i informacji została wytypowana grupa zadłużonych osób, którym zaproponowany został udział w Programie, a tym samym możliwość uregulowania zaległości w opłatach wobec Miasta. Według stanu na dzień 31 grudnia 2014 r. skorzystało z niego 21 rodzin odpracowując dług z tytułu zobowiązań czynszowych oraz opłat za wodę i kanalizację na kwotę 46.133,43 zł.
W roku 2015 w/w zaległości odpracowało 20 osób na kwotę 28.038,59 zł. Kwoty wynikające ze świadczeń realizowane przez dłużników księgowane są na poczet ich zadłużenia, przez co zmniejszą się zaległości. Ponadto odpracowanie zadłużenia nie podlega opodatkowaniu PIT, ponieważ wszelkie spłaty długów są obojętne podatkowo.
Osoby zainteresowane tą formą pomocy w uregulowaniu zaległości wobec miasta prosimy o wypełnienie i złożenie wniosku w pok. nr 12 lub sekretariacie Urzędu Miasta Kalety. Informacje udzielane są również pod nr tel. 34/3527-640.