Środa, 12 Czerwca 2024  Imieniny: Janiny, Onufrego, Leona

Odbiór ul. Polnej w Kaletach

W dniu 7 kwietnia 2023 r. odbył się odbiór końcowy robót związanych z wykonaniem przebudowy drogi gminnej ul. Polnej w Kaletach. Wykonawcą prac było Przedsiębiorstwo ARGO Arkadiusz Góra z Lisowa. W odbiorze wzięli udział: burmistrz Miasta Kalety Klaudiusz Kandzia, przewodnicząca rady Janina Perz, radny Zygmunt Mirowski, wykonawca robót i inspektor nadzoru inwestorskiego.
W ramach zadania wykonana została nawierzchnia ulicy z mieszanki mineralno-asfaltowej wraz ze zjazdami do posesji. Koszt robót brutto 265.132,12 zł.

odbiór ulicy Polnej

odbiór ulicy Polnej

 

odbiór ulicy Polnej