Niedziela, 21 Kwietnia 2024  Imieniny: Anzelma, Bartosza, Feliksa

Odbiór prac na drodze wojewódzkiej nr 789

21 grudnia 2015 r. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach dokonał odbioru prac związanych z wymianą warstwy ścieralnej na drodze wojewódzkiej nr 789 na odcinku Drutarnia – Sośnica. Zakres prac obejmował frezowanie nawierzchni bitumicznej, ułożenie warstwy ścieralnej, odtworzenie oznakowania poziomego grubowarstwowego z mas chemoutwardzalnych, profilowanie i uzupełnienie nawierzchni poboczy. Wykonawcą była firma SKANSKA S.A. z siedzibą w Warszawie.
W odbiorze uczestniczyli przedstawiciele Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach, firmy SKANSKA S.A. oraz burmistrz Miasta Kalety.