Poniedziałek, 11 Grudnia 2023  Imieniny: Damazego, Waldemara, Daniela

Obchody "Dnia Ziemi" w kaletańskich szkołach podstawowych

Budzenie wśród dzieci i młodzieży współodpowiedzialności za stan środowiska w przyszłości, poczucia troski o stan czystości najbliższego otoczenia oraz wychowanie w duchu miłości i szacunku do przyrody, to główne cele obchodów Dnia Ziemi w naszych szkołach. Ja co roku, wszystkie szkoły w Kaletach obchodziły wiosną święto Ziemi.
28 kwietnia 2016 r. Dzień Ziemi został uczczony w Zespole Szkół w Miotku. Uczniowie pod opieką p. Joanny Janczyk oraz p. Mirosławy Potempa pięknie recytowały wiersze, śpiewały piosenki, tańczyły oraz przedstawiły teatrzyk o wiośnie. W ramach szkolnego święta został zorganizowany konkurs plastyczny. Prace zostały wykonane różnorodną techniką, a dzieci wykazały się prawdziwą kreatywnością i wyobraźnią.
29 kwietnia 2016 r. odbył się poranek ekologiczny dla klas I-III w szkole podstawowej nr 1 im. A. Mickiewicza. Dzieci pod kierunkiem p. Haliny Ulfik i p. Jolanty Kamińskiej przedstawiły niezwykłą inscenizację o lesie. Uczniowie pod postaciami leśnych zwierząt przybliżyli życie w lesie, w którym człowiek czasem nie zwraca uwagi na ochronę przyrody. Przedstawienie uświetniły piosenki o tematyce ekologicznej. Nie brakowało również konkursów plastycznych. Bardzo duże zainteresowanie wzbudziło wystąpienie pani weterynarz Izabeli Kondera, która opowiadała o pracy ze zwierzętami. Dzieci zadawały wiele pytań, w trosce o swoje domowe zwierzątka.
W klasach IV-VI poranek ekologiczny rozpoczął się przedstawieniem pt. „Dom Raka”. Młodzież z klubu ekologicznego „Ekoluby” prowadzonego przez p. Ewę Bilińską popisała się wiedzą na temat ekosystemów w przyrodzie. Uczniom biorącym udział w konkursach: fotograficznym, literackim, poetyckim i plastycznym o tematyce ekologicznym wręczono nagrody.
Na zaproszenie dyrektorów szkół w porankach ekologicznych wzięli udział Burmistrz Miasta Klaudiusz Kandzia, zastępca Burmistrza Dariusz Szewczyk oraz pracownicy wydziału ochrony środowiska urzędu miasta Marlena Kurc i Ewa Czeluśniak.