Niedziela, 14 Sierpnia 2022  Imieniny: Alfreda, Euzebiusza, Maksymiliana

Nowy samochód strażacki oficjalnie w służbie mieszkańcom Kalet

W dniu 8 listopada br. odbyła się uroczystość poświecenia i przekazania Ochotniczej Straży Pożarnej w Kaletach nowo zakupionego średniego samochodu pożarniczego, ratowniczo – gaśniczego Mercedes – Benz ATEGO. Uroczystość rozpoczęła się złożeniem meldunku przez Naczelnika OSP Kalety dh Kazimierza Złotosza, Prezesowi Zarządu Powiatowego ZOSP RP w Tarnowskich Górach dh Janowi Jenczkowi. Kolejnym punktem uroczystości było odegranie hymnu Związku OSP RP „Rycerze Floriana” przez Miejską Orkiestrę Dętą w Kaletach. Powitania zaproszonych gości dokonał Prezes OSP w Kaletach dh Adrian Galios. Gośćmi uroczystości byli: Pan Andrzej Pilot – I Wicewojewoda Śląski, starszy brygadier Sławomir Rak – zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowskich Górach, kapitan Gerard Nickel – dowódca JRG w Tarnowskich Górach, dh Jan Jenczek – prezes Zarządu Powiatowego ZOSP RP w Tarnowskich Górach, Pan Klaudiusz Kandzia – Burmistrz Miasta Kalety, Pan Eugeniusz Ptak – przewodniczący Rady Miejskiej w Kaletach, Pan Józef Kalinowski – radny Rady Powiatu Tarnogórskiego, Pani Renata Sosnica – Skarbnik Miasta Kalety, ksiądz Wojciech Ciosmak – proboszcz Parafii pw. św. Józefa w Kaletach – Jędrysku, radni Rady Miejskiej w Kaletach, poczty sztandarowe Ochotniczych Straży Pożarnych i delegacje zaprzyjaźnionych OSP z: Strzybnicy, Tworoga, Pniowca i Kotów. Po powitaniu zaproszonych gości i druhów strażaków, prezes OSP dh Adrian Galios przedstawił krótką informację dotyczącą zakupu samochodu pożarniczego. Poinformował zebranych, iż koszt nowo zakupionego pojazdu wyniósł kwotę 639.360,00 złotych i sfinansowany został ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości 100.000,00 złotych, budżetu państwa na funkcjonowanie krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego w wysokości 150.000,00 złotych. Pozostałe środki finansowe w wysokości 389.360,00 zostały wyasygnowane z budżetu Miasta Kalety. Kolejnym ważnym punktem uroczystości był moment przekazania na wyposażenie jednostki OSP Kalety nowego pojazdu pożarniczego. Aktu przekazania pojazdu oraz kluczyków naczelnikowi OSP Kalety dh Kazimierzowi Złotoszowi dokonali: Pan Andrzej Pilot – I Wicewojewoda Śląski, Pan Klaudiusz Kandzia – Burmistrz Miasta Kalety oraz dh Jan Jenczek – prezes Zarządu Powiatowego ZOSP RP w Tarnowskich Górach. Następnie proboszcz Parafii pw. św. Józefa w Kaletach – Jędrysku ksiądz Wojciech Ciosmak dokonał ceremonii uroczystego poświęcenia samochodu. W swej wypowiedzi przekazał życzenia druhom strażakom, by nowy pojazd szczęśliwie dowoził ich na miejsce akcji i z powrotem. Istotnym elementem tej uroczystości było wręczenie pamiątkowych statuetek. I tak w uznaniu zasług dla ochrony przeciwpożarowej miasta Kalety oraz wspieranie ochotniczego pożarnictwa, pamiątkowe statuetki otrzymali: Burmistrz Miasta Kalety, radni Rady Miejskiej w Kaletach, zasłużeni działacze pożarnictwa oraz strażacy ochotnicy z naszej OSP. Po ceremonii wręczenia pamiątkowych statuetek głos zabrali zaproszeni goście: Pan Andrzej Pilot – I Wicewojewoda Śląski, Pan Klaudiusz Kandzia – Burmistrz Miasta Kalety, dh Jan Jenczek – prezes Zarządu Powiatowego ZOSP RP w Tarnowskich Górach, starszy brygadier Sławomir Rak – zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Tarnowskich Górach. W swoich wystąpieniach wysoko ocenili dotychczasową działalność OSP Kalety, jej szczególne osiągnięcia, a także wypracowany obecny wizerunek jednostki. Życzyli strażakom dalszych sukcesów w niełatwej, społecznej służbie oraz zrealizowania ambitnych planów na przyszłość. Na zakończenie tej uroczystości Prezes OSP Kalety dh Adrian Galios skierował słowa podziękowania po adresem zaproszonych gości za przyjęcie zaproszenia i uświetnienie swoją obecnością tego okolicznościowego, ważnego dla jednostki OSP wydarzenia. Wyraził wdzięczność dla zwierzchnich władz straży pożarnej, Burmistrza Miasta Kalety, radnych Rady Miejskiej w Kaletach oraz wszystkich zebranych osób za ogromną życzliwość i wsparcie finansowe przy zakupie nowego samochodu pożarniczego dla naszej jednostki OSP.