Wtorek, 16 Kwietnia 2024  Imieniny: Kseni, Cecylii, Bernardety

Nowe kryterium do zasiłku rodzinnego oraz nowe wysokości zasiłków rodzinnych od 1 listopada 2015 r.

Miejski ośrodek Pomocy Społecznej w Kaletach, informuje iż Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2015 r. ogłoszone 27 sierpnia 2015 r. wprowadza następujące zmiany w ustawie o świadczeniach rodzinnych:
Od dnia 1 listopada 2015 r. do dnia 31 października 2017 r. kryterium uprawniające do uzyskania prawa do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami do zasiłku wynosić będzie 674,00 zł, a w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności kryterium będzie wynosić 764,00 zł.

Od 1 listopada 2015 r. do 31.10.2016 r. wysokość zasiłku rodzinnego będzie wynosić:
89,00 zł - na dziecko do 5 r.ż.,
118,00 zł - na dziecko od 5 r.ż. do 18 r.z.
129,00 zł - na dziecko powyżej 18 r.ż.

Dodatki do zasiłku rodzinnego będą wynosić:
185,00 zł z tytułu samotnego wychowywania,
90,00 zł z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej,
80,00 zł z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego na dziecko do ukończenia 5 r.ż. i 100,00 zł na dziecko powyżej 5 r.ż.
63,00 zł dodatek z tytułu dojazdu do szkoły pozagimnazjalnej poza miejscem zamieszkania,
105,00 zł dodatek z tytułu zamieszkiwania w miejscowości, w której znajduje siedziba szkoły ponadgimnazjalnej.

Wysokość pozostałych dodatków oraz świadczeń pozostaje bez zmian. Od dnia 01 listopada 2016 r. wysokość zasiłków rodzinnych oraz dodatków do zasiłków rodzinnych będzie nadal podwyższana.