Niedziela, 03 Grudnia 2023  Imieniny: Franciszka, Ksawerego, Kasjana

Nieoficjalne wyniki Ogólnopolskiego Referendum w Kaletach

W dniu wczorajszym na terenie miasta Kalety przeprowadzone zostało Ogólnopolskie Referendum. Na terenie naszego miasta w godz. od 6.00 do 22.00 prace prowadziły pięć Obwodowych Komisji ds. Przeprowadzenia Referendum. Poniżej przedstawiamy nieoficjalne wyniki referendum z terenu Miasta Kalety.

Pytanie 1
Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem jednomandatowych okręgów wyborczych (JOW) w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej?

TAK 472
NIE 78

 

Pytanie 2
Czy jest Pani/Pan za utrzymaniem dotychczasowego sposobu finansowania partii politycznych z budżetu państwa?

TAK 62
NIE 491


Pytanie 3
Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem zasady ogólnej rozstrzygania wątpliwości co do wykładni przepisów prawa podatkowego na korzyść podatnika?

TAK 540
NIE 16

Uprawnionych do głosowania było 7228 osób, komisje wydały 559 kart do głosowania, frekwencja w mieście wyniosła 7,7 %.