Wtorek, 16 Lipca 2024  Imieniny: Mariki, Benity, Eustachego

Niebawem ruszy budowa ścieżki pieszo rowerowej Miotek - Zielona

Na wczorajszej sesji Rady Miejskiej, w dniu 12.04.2023 r., radni uchwałą nr 368/XLIII/2023 udzielili pomocy finansowej Powiatowi Tarnogórskiemu na realizację inwestycji mającej na celu przebudowę ulicy Ofiar Katynia w Kaletach. Prace mają na celu budowę około kilometrowego ciągu pieszo-rowerowego na długości od skrzyżowania z drogą wojewódzką, aż do ulicy Wierzbowej. Będzie on wykonany z nawierzchni bitumicznej o szerokości 2 metrów.
Miasto Kalety przeznaczyło na ten cel 50% kosztów całkowitych zadania tj. kwotę 1.965.586,89 zł (z czego 1.000.000 zł. na rok 2023, a 965.586,89 zł w roku 2024).
Zarząd Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach wyłonił już w drodze postępowania przetargowego wykonawcę tego zadania. Całość inwestycji obejmuje m.in. przebudowę jezdni, budowę kanalizacji deszczowej, budowę jednostronnego ciągu pieszo rowerowego oraz remont pobocza po drugiej stronie. Planowany okres realizacji zadania to 11 miesięcy od chwili podpisania umowy z wykonawcą.