Czwartek, 29 Września 2022  Imieniny: Michala, Gabriela, Rafala

Możliwość odroczenia płatności podatku od nieruchomości dla Kaletańskich przedsiębiorców

W związku z epidemią koronawirusa przedsiębiorcy, którzy nie mogą prowadzić działalności w następstwie tej epidemii mogą wystąpić do organu podatkowego, jakim jest burmistrz, o odroczenie terminu płatności podatku od nieruchomości. Polegało by ono na przesunięciu spłaty należności podatkowych na dogodniejszy czas. Jeśli zaś sytuacja nie ulegnie poprawie, możliwe będzie w uzasadnionych przypadkach dalsze odroczenie spłaty. Ulga może być udzielona na indywidualny wniosek przedsiębiorcy, który w następstwie pandemii utracił znaczną część przychodów, a poniesione straty muszą być przez przedsiębiorcę udokumentowane. Wniosek można złożyć pocztą tradycyjną lub elektronicznie za pomocą usługi on-line na platformie e-urząd. Jeśli Sejm udzieli samorządom nowych kompetencji w zakresie ulg podatkowych, zostaną one niezwłocznie uwzględnione.