Niedziela, 03 Grudnia 2023  Imieniny: Franciszka, Ksawerego, Kasjana

Modernizacja infrastruktury kolejowej na jej kaletańskim odcinku

W 2017 i 2018 r. informowaliśmy o planowanych inwestycjach na terenie miasta Kalety związanych z remontem linii kolejowej nr 131 (Chorzów Batory – Tczew) zwaną popularnie magistralą węglową. Remont najdłuższej linii kolejowej zarządzanej przez PKP PLK (prawie 500 km długości) i jednej z najważniejszych linii kolejowych w Polsce należącej do europejskiego korytarza transportowego CE- 65, jest bardzo potrzebny, by przyspieszyć ruch pasażerski, transport towarów oraz poprawić bezpieczeństwo ruchu kolejowego.
Zadanie zostało podzielone na kilka odcinków. Najbardziej nas interesujący, to odcinek Nakło Śląskie (km 29.000) – Kalina (km. 66.800) - tzw LOT-B. Przeprowadzone postępowanie przetargowe na wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych w zakresie nawierzchni i podtorza, sterowania ruchem, sieci trakcyjnej, elektroenergetyki, telekomunikacji, obiektów inżynieryjnych, przejść, peronów nie zostało jednak rozstrzygnięte.
W związku z powyższym Miasto Kalety wystąpiło z zapytaniem do PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. czy wykonanie ww. inwestycji jest jeszcze aktualne. W odpowiedzi otrzymaliśmy potwierdzenie, że dla zakresu opracowanego Opisu Przedmiotu Zamówienia OPZ ogłoszonego nowego przetargu znajduje się niniejszy zakres prac projektowych:
• budowa nowego wiaduktu drogowego w km 47,179 (w przypadku braku możliwości budowa tunelu w ciągu ul. 1 Maja);
• rozbiórka kładki dla pieszych w stacji;
• budowa nowego przejścia podziemnego w stacji;
• remont peronu nr 1 (jednokrawędziowy) i 2 (dwukrawędziowy) z dostosowaniem do osób niepełnosprawnych i osób o ograniczonej możliwości poruszania się.
W najbliższym czasie nastąpi wyłonienie firmy która wykona projekt.