Niedziela, 14 Sierpnia 2022  Imieniny: Alfreda, Euzebiusza, Maksymiliana

Miasto Kalety zwraca się do mieszkańców z apelem o prawidłowe segregowanie odpadów komunalnych oraz racjonalne nimi gospodarowanie

Od tego, w jaki sposób odpady zostaną rozdzielone w naszym gospodarstwie domowym, zależy, ile z nich zostanie poddanych recyklingowi. Prawidłowa segregacja oznacza redukcję ilości odpadów zmieszanych, co przekłada się na niższe koszty ponoszone przez gminę (czyli wszystkich mieszkańców).
Niestety w dalszym ciągu nie wszyscy mieszkańcy naszej gminy rozumieją potrzebę segregacji odpadów oraz pozbywania się ich w sposób właściwy.
Przypominamy, że brak prawidłowej segregacji będzie skutkował naliczeniem podwyższonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Obecnie jest to kwota 60,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca.
Przedsiębiorca odbierający odpady komunalne ma obowiązek zgłaszać do gminy każdy przypadek braku prowadzenia segregacji odpadów. Dokumentacja zdjęciowa przekazywana przez firmę potwierdza zupełny brak stosowania przez niektórych mieszkańców właściwej segregacji. Z danych nieruchomości odbierane są odpady segregowane, a w pojemnikach na odpady zmieszane nadal umieszczane są kartony, butelki plastikowe, bioodpady albo gruz.

ZASADY SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW – ZOBACZ
 

Przykłady nieprawidłowej segregacji z wybranych ulic Miasta Kalety:

Ulica Miodowa
ulica miodowa

Ulica Traugutta
ulica traugutta

Ulica Reja
ulica Reja