Wtorek, 29 Listopada 2022  Imieniny: Blazeja, Saturnina

Miasto Kalety z pozytywną oceną merytoryczną fiszki projektowej w ramach konkursu „Human Smart Cities”

Z końcem maja br. Miasto Kalety uzyskało informację od Departamentu Programów Pomocowych Ministerstwa Rozwoju o pozytywnej ocenie merytorycznej i zakwalifikowaniu naszej fiszki projektowej do II etapu konkursu „Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców”. W ramach II etapu konkursu Miasto Kalety zobowiązane jest do dnia 28 września 2018 r. przedstawić ostateczną koncepcję projektu. Głównym celem projektu jest edukacja i aktywizacja mieszkańców na rzecz budowania społeczeństwa informacyjnego zaangażowanego we współzarządzanie i współtworzenie inteligentnego miasta. W ramach tego naboru Miasto Kalety ma możliwość pozyskania środków zewnętrznych na przygotowanie dokumentacji technicznej, analiz i opracowań m.in. dla takich działań jak:

- system powiadamiania sms o stanach alarmowych: awariach wodociągów, jakości powietrza, ale również o wydarzeniach kulturalnych,

- inteligentny system monitoringu miejskiego,

- koncepcja systemu rowerowego na terenie miasta z uwzględnieniem bezpieczeństwa ruchu rowerowego,
- zaplanowanie oświetlenia miasta opartego na fotowoltaice z magazynowaniem energii.

Jeżeli wniosek uzyska dofinansowanie, Miasto Kalety będzie mogło opracować szczegółowe diagnozy, analizy, opracowania oraz dokumentację techniczną powyższych zadań. Przygotowana w ramach tego naboru dokumentacja pozwoli w przyszłości aplikować o środki zewnętrzne na realizację zaprojektowanych w ramach tego konkursu inwestycji.

Lista fiszek zakwalifikowanych do II etapu