Poniedziałek, 29 Listopada 2021  Imieniny: Blazeja, Saturnina

Miasto Kalety wystąpiło z wnioskiem o przyznanie „Zielonego Czeku” dla nadleśniczego Nadleśnictwa Świerklaniec19-11-2021 13:52:00

W związku z ogłoszonym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach konkursem „Zielone Czeki”, Miasto Kalety wystąpiło z wnioskiem o przyznanie tej nagrody nadleśniczemu Nadleśnictwa Świerklaniec p. Włodzimierzowi Błaszczykowi. Pan Włodzimierz Błaszczyk jest osobą powszechnie znaną i lubianą, mającą umiejętności budowania twórczych zespołów oraz efektywnej współpracy z władzami samorządowymi na wielu płaszczyznach podejmowanych działań.
Miasto Kalety, na terenie którym przeważają tereny leśne, aktywnie podejmuje współpracę z nadleśniczym Włodzimierzem Błaszczykiem od wielu lat. Jest to współpraca, która zawsze przynosi pozytywne efekty nie tylko dla rozwoju wyciszonej turystyki w gminie, ale także przede wszystkim podniesienia poziomu edukacji ekologicznej mieszkańców. Mamy nadzieję, że Kapituła Konkursu doceni działalność Pana Nadleśniczego, jako osobę mogącą być wzorem godnym naśladowania dla młodego pokolenia leśników oraz przyrodników.