Poniedziałek, 08 Sierpnia 2022  Imieniny: Cypriana, Emiliana, Dominika

Miasto Kalety właścicielem nieruchomości przy ul. Krótkiej w Jędrysku

W dniu dzisiejszym Burmistrz Miasta Kalety podpisał umowę notarialną dotyczącą nabycia na rzecz Gminy Kalety nieruchomości położonej w Kaletach przy ul. Krótkiej o powierzchni 0,14 22 ha. Zakupiona nieruchomość zostanie przeznaczona na stworzenie nowych miejsc postojowych dla samochodów, co przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa komunikacyjnego w okolicy kościoła – szczególnie ulicy ks. Rogowskiego i ul. Krótkiej. Zakup nieruchomości rozwiąże również problem własnościowy części przedmiotowej działki, która zajęta jest od wielu lat pod drogę publiczną – ul. Krótką. Podpisanie umowy notarialnej na zakup tej nieruchomości jest wykonaniem uchwały Rady Miejskiej w Kaletach nr 105/XII/2019 z dnia 25 listopada 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości. Poniżej lokalizacja nabytej przez gminę nieruchomości.