Czwartek, 29 Września 2022  Imieniny: Michala, Gabriela, Rafala

Miasto Kalety w unijnym projekcie Life - Śląskie. Przywracamy błękit

Wczoraj 22 lutego 2022 r. w sali Sejmu Śląskiego Klaudiusz Kandzia Burmistrz Miasta Kalety odebrał Certyfikat Partnerstwa unijnego projektu Śląskie. Przywracamy błękit. Kompleksowa realizacji Programu Ochrony powietrza dla województwa Śląskiego realizowanego w ramach programu LIFE UNII Europejskiej w latach 2022 – 2027. Cały program opiewa na kwotę 76 mln zł. Oprócz środków z unijnego programu LIFE w wysokości 45 mln zł, 26 mln zł pochodzić będzie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a także środki własne samorządów oraz pochodzące z budżetu województwa śląskiego.

W ramach projektu m.in. zostanie utworzona i przeszkolona grupa 80 gminnych przedstawicieli, tzw. ekodoradców, którzy zgodnie z zapisami Programu Ochrony Powietrza będą działali lokalnie na obszarze danej gminy, świadcząc usługi doradcze dla mieszkańców oraz inicjując i koordynując lokalne działania na rzecz poprawy jakości powietrza. Opracowanie optymalnych rozwiązań dotyczących podniesienia efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej oraz wdrożenie tych rozwiązań, a następnie ocena i prezentacja wyników w co najmniej pięciu budynkach na terenie województwa śląskiego. W projekcie przewidziano również wdrożenie czterech demonstracyjnych studiów przypadku mających na celu zwiększenie powierzchni obszarów zielonych na terenie województwa śląskiego. Beneficjentem głównym tego projektu jest Województwo Śląskie, a Miasto Kalety jednym z partnerów.

 

burmistrz Klaudiusz Kandzia odbiera certyfikat w sali Sejmu Śląskiego

 

burmistrz Klaudiusz Kandzia odbiera certyfikat w sali Sejmu Śląskiego

 

Zdjęcie grupowa partnerów projektu LIFE