Poniedziałek, 29 Listopada 2021  Imieniny: Blazeja, Saturnina

Miasto Kalety przygotowuje się do rządowego programu Rodzina 500+11-02-2016 08:50:46

Gmina Kalety od 01 kwietnia 2016 r. będzie realizowała program Rodzina 500+. Wypłatą świadczeń zajmować się będzie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaletach. Szacunkowo z programu w naszej gminie skorzysta około 1000 dzieci.
W związku z nowymi obowiązkami, do których nie byliśmy dostosowani lokalowo, kadrowo i technicznie przystąpiliśmy do przygotowań w tym zakresie. Zwróciliśmy się do Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowskich Górach o przyznanie stażysty do obsługi świadczeń, nawiązaliśmy kontakt z firmą informatyczną ZETO Katowice, która będzie modernizować program FAMILIA z uwzględnieniem programu Rodzina 500+ oraz jesteśmy w trakcie pozyskania lokalu do obsługi świadczeń.
Wszystkie działania w ww. zakresie zmierzają do tego, by nasi mieszkańcy mogli składać już od 01 kwietnia 2016 r. wnioski o świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł miesięcznie na dziecko w rodzinie.

Renata Czudaj – kierownik MOPS