Poniedziałek, 27 Maja 2024  Imieniny: Augustyna, Juliana, Magdaleny

Miasto Kalety pozyskało środki na budowę hali sportowej

Miło nam poinformować, że wniosek Miasta Kalety dot. budowy hali sportowej w ramach Programu Olimpia, ogłoszonego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, uzyskał pozytywną ocenę i znalazł się wśród wybranych do dofinansowania. Opracowanie tego projektu poprzedzone zostało konsultacjami społecznymi, w których zdecydowana większość respondentów wyraziła pozytywną opinię o zasadności realizacji tego zadania w naszym mieście. Na realizację tego projektu Miasto pozyskało 2.450.000 zł środków w formie bezzwrotnej dotacji. W ramach inwestycji przewiduje się budowę przyszkolnej hali sportowej, tj. boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 20 m x 40 m wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 1, o powierzchni 800 m2 z własnym zapleczem sanitarno-szatniowym. Nawierzchnia płyty hali wykonana zostanie z poliuretanu, powstaną trybuny, pola do gry: piłka halowa, piłka ręczna, siatkówka, koszykówka. W skład wyposażenia hali wchodzić będzie również mobilna strzelnica laserowa (wirtualna) na minimum 4 stanowiska strzeleckie. Dodatkowo zakupiona zostanie specjalna wykładzina ochronna płyty boiska wraz z mobilną sceną. Główną funkcją obiektu będą zajęcia szkolne z wychowania fizycznego. Przewiduje się również udostępnienie obiektu dla osób z zewnątrz tj. dla społeczności lokalnej poza godzinami zajęć szkolnych. Termin zakończenia realizacji tego zadania, zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie to listopad 2024 r. Szacowana wartość całej inwestycji to koszt 5 milionów złotych, z czego 2.450.000 zł pochodzić będzie z dotacji ministra sportu. Na najbliższej sesji Rady Miejskiej, Burmistrz zwróci się do radnych z prośbą o zabezpieczenie środków na wykonanie dokumentacji projektowej.