Wtorek, 29 Listopada 2022  Imieniny: Blazeja, Saturnina

Miasto Kalety ogłasza nabór uczestników do Dziennego Domu "Senior - WIGOR"

Do 4 grudnia 2015 r. można składać wnioski kwalifikujące do udziału w zajęciach w Dziennym Domu „Senior – WIGOR” w Kaletach. Osoby zainteresowane proszone są o składanie podań w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kaletach ul. Żwirki i Wigury 2 p. 7a w godzinach 8:00 - 15:30. Wniosek można pobrać na naszej stronie internetowej lub w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaletach. Więcej informacji można uzyskać pod numerem tel. 34 3578 656.

1. Cel zadania
Celem głównym realizacji zadania jest wsparcie seniorów poprzez umożliwienie im korzystania z oferty na rzecz społecznej aktywizacji, w tym oferty prozdrowotnej, obejmującej usługi w zakresie aktywności ruchowej, edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej. Realizacja zajęć będzie odbywała się w Dziennym Domu "Senior - WIGOR", zlokalizowanym w budynku Miejskiego Domu Kultury przy ulicy Lublinieckiej 2. Seniorom zostanie udostępniona infrastruktura pozwalająca na aktywne spędzanie czasu wolnego, a także zaktywizowanie i zaangażowanie seniorów w działania samopomocowe na rzecz środowiska lokalnego. Planowany termin otwarcia Dziennego Domu "Senior - WIGOR" –druga połowa grudnia 2015 r. Placówka będzie funkcjonowała od poniedziałku do piątku, minimum 8 godzin dziennie.

2. Grupa docelowa
Uczestnikami zajęć w Dziennym Domu "Senior - WIGOR" mogą być osoby nieaktywne zawodowo w wieku 60+ zarówno kobiety jak i mężczyźni, będący mieszkańcami miasta Kalety. Zakłada się objęcie wsparciem - 20 osób.

3. Rekrutacja
Osoby zainteresowane udziałem w zajęciach realizowanych w Dziennym Domu "Senior - WIGOR" proszone są o składanie wniosków w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kaletach ul. Żwirki i Wigury 2 p. 7a w godzinach 8:00 - 15:30. Wniosek uczestnictwa można pobrać na stronie internetowej www.kalety.pl lub w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaletach. Proces rekrutacji trwa do dnia 04 grudnia 2015 r. (piątek) Szczegółowe informacje na temat rekrutacji można uzyskać pod numerami tel. 34 3578 656.
 

POBIERZ WNIOSEK