Poniedziałek, 29 Listopada 2021  Imieniny: Blazeja, Saturnina

Konferencja prasowa na temat ograniczenia niskiej emisji07-02-2018 10:40:04

W dniu wczorajszym, 6 lutego 2018 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kaletach odbyła się konferencja prasowa poświęcona tematyce ograniczenia niskiej emisji na terenie naszego województwa. Organizatorem tego spotkania był burmistrz Miasta Kalety Klaudiusz Kandzia oraz prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, pan Andrzej Pilot.
Podczas konferencji burmistrz Klaudiusz Kandzia podsumował projekt jaki realizowany był przez Miasto Kalety polegający na montażu kolektorów słonecznych w 179 budynkach mieszkalnych oraz ogniw fotowoltaicznych w 210 gospodarstwach domowych na terenie naszego miasta. Na podstawie prezentacji multimedialnej przybliżona została geneza projektu, jego wartość oraz zakładane cele. Przedstawiony został przede wszystkim efekt ekologiczny tego zadania, który w naszym mieście zakłada zmniejszenie o prawie 100 ton zużycia węgla rocznie.
Andrzej Pilot, prezes WFOŚiGW w Katowicach, przedstawił natomiast informacje na temat realizowanego przez Fundusz Programu SMOG STOP, dofinansowującego zadania realizowane przez mieszkańców województwa śląskiego na rzecz ograniczenia niskiej emisji. O dotację mogli ubiegać się właściciele domów jednorodzinnych i wielorodzinnych, którzy chcieli zlikwidować swój stary piec węglowy i zastąpić go nowoczesnym piecem węglowym oraz źródłem ciepła wykorzystującym odnawialne źródła energii (OZE). W maju ubiegłego roku w Urzędzie Miejskim w Kaletach działał punkt konsultacyjny w którym mieszkańcy mogli uzyskać wszelkie informacje oraz pomoc w zakresie wypełnienia wniosku. Z Programu skorzystało 18 gospodarstw domowych z terenu Kalet, którzy otrzymali dofinansowanie na wymianę źródła ciepła. WFOŚiGW planuje w najbliższym czasie uruchomienie kolejnych edycji Programu SMOG STOP. Informacje na ten temat będzie można uzyskać na stronie Funduszu.
W spotkaniu, oprócz przedstawicieli lokalnych mediów, udział wzięli również radni Rady Miejskiej w Kaletach: wiceprzewodniczaca Janina Perz, Irena Nowak, Teresa Mryka, Mirosława Potempa, Alojzy Rupik, Ryszard Sendel, Kazimierz Złotosz, Grzegorz Krupa oraz Antoni Jeż.