Wtorek, 29 Listopada 2022  Imieniny: Blazeja, Saturnina

Komunikat w sprawie strajku w kaletańskich placówkach oświatowych. We wtorek odbędą się egzaminy ósmoklasisty z matematyki!

Miejskie Przedszkole Nr 1 w Kaletach i Miejskie Przedszkole nr 2 wchodzące w skład Zespołu Szkół i Przedszkola w Kaletach Miotku funkcjonują w pełnym zakresie. W dniu 15 kwietniabr. wszyscy uczniowie klas ósmych w Kaletach i Kaletach Miotku napisali egzamin ósmoklasisty z języka polskiego.

16 kwietnia br. (wtorek):

- Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Kaletach – o godz. 9.00 w sali gimnastycznej odbędzie się egzamin ósmoklasisty z matematyki. Uczniowie klas I-VII nie mają zajęć lekcyjnych w dniach 15-17.04.2019 r. ze względu na egzaminy ósmoklasisty. Dla uczniów, którzy nie będą mieli zapewnionej opieki w domu będzie czynna świetlica szkolna(informacja w e-dzienniku). Szczegółowe informacje – sekretariat szkoły, tel. 34 3577 013.

- Zespół Szkół i Przedszkola w Kaletach Miotku – o godz. 9.00 odbędzie się egzamin ósmoklasisty zmatematyki. Uczniowie klas I-VII nie mają zajęć lekcyjnych w dniach 15-17.04.2019 r. ze względu na egzaminy ósmoklasisty. Klasa III gimnazjum ma zajęcia lekcyjne. Szczegółowe informacje – sekretariat szkoły, tel. 34 3578 103.

- Zespół Szkół w Kaletach (Publiczne Gimnazjum w Kaletach) – zajęcia lekcyjne odbędą się według zmodyfikowanego planu (informacja w e-dzienniku w godz. popołudniowych). Szczegółowe informacje – sekretariat szkoły, tel. 34 3577 207.