Wtorek, 29 Listopada 2022  Imieniny: Blazeja, Saturnina

Komunikat dla mieszkańców, którzy udzielili schronienia uchodźcom z Ukrainy

Urząd Miejski w Kaletach informuje, że w przyszłym tygodniu planowane jest spotkanie z uchodźcami z Ukrainy zakwaterowanymi na terenie miasta Kalety i osobami, które udzieliły im schronienia. O terminie i miejscu spotkania powiadomimy państwa w odrębnym komunikacie, po wejściu w życie specustawy i wytycznych ws. pomocy uchodźcom.
Na planowanym spotkaniu gościć będziemy przedstawiciela Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, który udzieli pomocy w kwestii legalności pobytu. Na spotkaniu omówiona zostanie także m.in. kwestia objęcia dzieci uchodźców obowiązkiem szkolnym czy kwestia korzystania ze świadczeń pomocy społecznej.