Sobota, 28 Maja 2022  Imieniny: Jaromira, Justa, Justyny

Kolejne jednogłośne absolutorium dla Burmistrza Klaudiusza Kandzi

8 czerwca 2017 r., w sali sesyjnej kaletańskiego magistratu odbyło się jedno z najważniejszych w tym roku posiedzeń Rady Miejskiej w Kaletach, podczas którego radni jednogłośnie udzielili absolutorium burmistrzowi miasta Klaudiuszowi Kandzi za wykonanie budżetu za 2016 rok.
Pozytywną opinię w sprawie udzielenia absolutorium wydała wcześniej Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach oraz Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Kaletach.
Burmistrz Miasta Klaudiusz Kandzia podziękował radnym za kolejny jednogłośny mandat zaufania, podkreślając, że kwestia wypełnienia zobowiązań budżetowych to zasługa wszystkich pracujących dla dobra naszego miasta. Tylko dzięki właściwemu współdziałaniu organu stanowiącego i wykonawczego Samorząd jest w stanie rozwijać się i sprawnie funkcjonować. Burmistrz w swoim wystąpieniu podziękował za pracę na rzecz miasta wszystkim radnym z przewodniczącym Eugeniuszem Ptakiem na czele, a także wszystkim pracownikom Urzędu Miejskiego oraz jednostek podległych.