Niedziela, 14 Sierpnia 2022  Imieniny: Alfreda, Euzebiusza, Maksymiliana

Kolejna inwestycja w poprawę jakości powietrza realizowana jest w Miotku

W budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Kaletach – Miotku aktualnie prowadzona jest inwestycja, która jako kolejna w naszym mieście ma na celu poprawę jakości powietrza. Chodzi o montaż dwóch pomp ciepła o mocy 50 kW każda dla potrzeb grzewczych tego budynku. Dodatkowo w ramach tych prac przewidziano montaż instalacji fotowoltaicznej, której zadaniem będzie obniżenie kosztów funkcjonowania tego odnawialnego źródła ciepła. Po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego, złożone przez wykonawców oferty przewyższały środki jakie Miasto Kalety w formie dotacji pozyskało na realizację tej inwestycji. Dzięki dialogowi z Instytucją Zarządzającą, Miasto uzyskało zgodę na zwiększenie dotacji w kwocie 105.000 zł, którą wcześniej rada miejska zabezpieczyła ze środków własnych. Wiele wskazuje na to, że nowy sezon grzewczy prowadzony będzie w oparciu o odnawialne źródło ciepła współpracujące z istniejąca kotłownią, zaś cały budynek szkoły w Miotku stanie się jeszcze bardziej energooszczędny i ekologiczny. Projekt realizowany jest z środków Unii Europejskiej w ramach RPO WSL 2014-2020. Całkowita wartość zadania to 643.608,84 zł.

 

widok fundamentu pod pompy ciepła

 

widok pomieszczenia w której zlokalizowane zostaną urządzenia do pompy ciepła