Czwartek, 29 Września 2022  Imieniny: Michala, Gabriela, Rafala

Kalety z blisko milionową dotacją na instalacje fotowoltaiczne

Miasto Kalety po raz kolejny pozyskało dodatkowe środki, do budżetu miasta Kalety w postaci bezzwrotnej dotacji z przeznaczeniem na wybudowanie 4 instalacji fotowoltaicznych na terenie miasta Kalety. Pierwsza z nich i zarazem największa zlokalizowana zostanie na terenie przy Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Kaletach i zadaniem jej będzie produkcja energii elektrycznej właśnie na potrzeby obiektów i urządzeń składających się na jej infrastrukturę. Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie oraz Programem Funkcjonalno Użytkowym zaplanowano budowę instalacji fotowoltaicznej o mocy szczytowej blisko 200 kW składającej się z 630 szt. paneli o mocy 315 Wp każdy. Pozostałe trzy instalacje każda o mocy 5 kW zlokalizowane zostaną na dachach placówek oświatowych Miejskiego Przedszkola w Kaletach, białego budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Kaletach oraz Zespołu Szkół i Przedszkola w Kaletach Miotku. Projekt pozytywnie wpłynie na poprawę stanu środowiska naturalnego dzięki ograniczeniu emisji CO2 oraz innych szkodliwych związków i pyłów do atmosfery. Całkowita wartość projektu to 1.079.492,38 PLN, z czego 917.568,53 PLN to dotacja ze środków Unii Europejskiej. Projekt realizowany będzie w ramach osi priorytetowej Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

 

zobacz więcej...